VERSION DATUM INFORMATION
2.9.18 2012-01-20 Hemsidan har flyttats till 'http://skapandedata.se/tvguide'.
2.9.17 2010-03-10 Lagt in stöd för NexaHome, att slå till/från en fjärrströmbrytare vid larm.
2.9.16 2010-01-02 Tagit bort kvarglömd datumkontroll.
2.9.15 2008-12-06 Fixat en kanalnamns bug.
2.9.14 2008-10-12 Parser för extern websida uppdaterad.
2.9.13 2008-09-29 Parser för extern websida uppdaterad.
2.9.12 2008-02-12 Parser för extern websida uppdaterad.
2.9.11 2008-02-07 Parser för extern websida uppdaterad.
2.9.10 2008-01-29 Parser för extern websida uppdaterad.
2.9.8 2007-12-15 Parser för extern websida uppdaterad.
2.9.6 2007-06-11 Parser för ShowView koder uppdaterad.
2.9.5 2007-06-05 Parser för extern websida uppdaterad.
2.9.3 2007-01-01 Ett par mindre buggar fixade.
2.9.1 2006-01-28 Stöd för fler menyspråk än svenska.
2.8.2 2006-01-02 Ett par mindre buggar fixade.
2.8.0 2005-12-03 Möjlighet att välja bort visning av program som varit.
2.7.7 2005-07-01 Ett par mindre buggar fixade.
2.7.0 2004-10-06 Automatisk kanaluppdatering.
2.6.0 2004-09-16 Tablå med visning av en kanal åt gången (Kanal-tablå).
Summering av inspelade program (hh:mm / media).
2.5.0 2004-08-28 Håll ordning på inspelade program (REC-tablå).
Sök efter exkluderade program.
2.4.0 2004-06-15 Val av språk för tablåinformation (svenska, norska).
2.3.0 2004-02-26 Hemsidan har flyttats till 'http://hem.bredband.net/tvguide'.
Programlängd (HH:MM) kan anges vid sökning.
Historik presenteras vid uppgradering.
2.2.2 2004-01-23 Ett par mindre buggar fixade.
2.2.1 2004-01-10 Påminnelsefunktion i "På TV Nu" dialogen.
2.2.0 2004-01-05 Hemsidan har tillfälligt flyttats till 'http://tvguiden.no-ip.com/tvguide',
den kommer senare att flyttas till 'http://hem.bredband.net/tvguide'.
Den tidigare hemsidan, 'http://w1.871.telia.com/~u87123007', kommer att stängas ner.